Om at være barn i klemme Hvordan er det at være barn i en familie,

hvor enten mor, far eller en søskende er ramt af en psykisk sygdom?


 af Annette Andersen og Lisbeth Koefoed Jensen


 


For nogle børn giver det ikke spekulationer eller går ud over humøret i nævneværdig grad.

Og det er godt.

Nogle børn har masser af andre ud over familien at tale med om det, som er svært


Andre børn får meget at spekulere over, når der kommer en psykisk sygdom ind i familien

– f.eks. om:


det er en farlig sygdom,

hvornår den går over igen

den smitter eller er arvelig

hvorfor den er kommet

det er nogens skyldBørn håndterer deres følelser forskelligt, og dette kommer til udtryk i børnenes humør, trivsel og adfærd. De kan f.eks. blive kede af det, blive alt for hjælpsomme, vrede eller opfarende over det mindste, få svært ved at sove, miste appetitten, få ondt i maven eller ondt i hovedet eller andre ubehagelige fornemmelser.


Det kan være lige hårdt, om man er den, der bliver ked af det eller alt for hjælpsom, eller man er den, der bliver vred og tit kommer op at skændes med andre.


Vigtig viden for børn:


Børn er aldrig skyld i, at deres forældre bliver syge

Børn er ikke ansvarlige for deres forældres trivsel - det skal andre voksne hjælpe forældrene med.

Børn skal ikke holde på svære hemmeligheder som f.eks., at mor er på sygehuset - eller at far ikke kan passe sit arbejde, fordi han er ramt af en psykisk sygdom.

Børn trives ved at være sammen med voksne, som de føler sig trygge ved.

Børn har ret til at spørge om det, de ikke kan forstå.

Børn har ret til et svar, der giver mening, i forhold til hvad der sker med mor eller far.


Hvordan kan børn påvirkes af forældres psykiske sygdom:


kan føle skyld

humøret falder

orker ikke så meget

er tit ved at græde

hører ikke efter i timerne

bliver let sur

er bange for at være til besvær for mor eller far

vil hjælpe meget til

vil hellere blive hjemme end gå til fritidsaktiviteter

har ikke lyst til at være hjemme

 


Hvad skal du gøre?


Det er altid nyttigt at tale med en voksen, som du stoler på og rigtig godt kan lide. Ham eller hende kan du tale med, om det du tænker på, og som er svært at sige.


De voksne, som du kender, kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du helst vil tale med og få svar på:


hvad mor eller far fejler

hvem der hjælper mor eller far

hvem der kan gøre mor eller far rask igen

om mors eller fars sygdom smitter

hvorfor mor eller far er blevet syg

om det er en sygdom, man kan dø af


Vigtig viden for forældrene:


De fleste forældre opdrager deres børn ud fra kærlighed, omsorg, engagement. De føler sig i stand til at mærke og imødekomme barnets behov.


De har som regel realistiske forventninger til barnets alder og behov. De møder deres barn med rummelighed, indlevelse, empati. De er i stand til at have mod, styrke, overblik og at håndtere egne frustrationer.


Når man som forældre rammes af psykisk sygdom og kræfterne og overskuddet påvirkes i hverdagen, kan der opstå tanker og følelser som at:


sygdommen påvirker børnene

man bliver opfattet som ikke-egnet forældre

man ikke bliver rask igen

blive misforstået

miste forældrekompetencer

børnene bliver fjernet


Psykisk sygdom kan således fordreje forældres tanker og syn på egne evner som forælder, så de mister troen på at slå til. Derfor er det ligesom for børnenes vedkommende også vigtigt, at forældrene har andre voksne, kompetente personer at tale med og at hente støtte hos i det professionelle og private netværk


De professionelle kan være:


praktiserende læge

distriktspsykiatri

socialrådgiver i kommunen

sundhedsplejerske

skolesygeplejerske

lærere og pædagoger i børnenes institutioner