Politikerkontakt 2015

Der er i slutningen af april 2015 sikret en bedre indsats for børn, som er pårørende til syge forældre eller søskende.

Den nye aftale med Regeringen betyder, at der afsættes 24 mio kr til at starte kompetancecentre i to regioner, hvor sygeplejersker skal sikre, at sundhedspersonalet på hospitalerne bliver bedre til at hjælpe børn som pårørende, når deres far eller mor bliver fysisk eller psykisk syge.

Fra aftaleteksten
Kompetencecenter og -netværk for børn som pårørende

 


Børn, der vokser op som pårørende til forældre eller søskende, som er alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere, er i en udsat position.


Regeringen, SF og Enhedslisten er derfor enige om at oprette et kompetencecenter for børn som pårørende, som skal indsamle, systematisere og formidle viden og erfaringer om inddragelse af børn som pårørende, udbrede kendskabet til gode metoder til inddragelse af børn som pårørende og hjælpe de centrale sundhedsmyndigheder med viden på området og yde råd og vejledning til de centrale sundhedsmyndigheder og til det regionale og kommunale sundhedsvæsen.


I tilknytning til kompetencecenteret oprettes en forsøgsordning i en treårig periode med kompetencenetværk med  børneansvarlige sygeplejersker i minimum to regioner. Forsøgsordningen vil ved to regioner bestå af i alt 4-5 sygeplejeskeårsværk i hver af de to regioner.

 

Der afsættes en pulje på i alt 24 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. årligt (6 mio. kr. til kompetencenetværk + 2 mio. kr. til kompetencecenteret) i perioden 2016-2018.

 

 


Forud er gået, at SF fremsatte beslutningsforslag, som blev afvist af flertallet i Folketinget på grund af uenighed om finansieringen


Se mere herunder

Folketingsmedlemmerne Özlem Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) fremsatte 19. december 2014 forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende.


I den anledning har Foreningen Børn i Klemme henvendt sig skriftligt dels til forslagsstillerne, dels til sundheds- og forebyggelsesudvalget.


Forslaget blev 1. behandlet i Folketinget

19. februar 2015


Her til venstre er gengivet forslaget til folketingsbeslutningen, samt bemærkningerne hertil


Længere nede på siden er

Foreningen Børn i Klemmes henvendelser

til politikerneFølg dette link og

læs Folketingets debat

om forslaget


1. behandling

 


 Foreningens brev til forslagsstillerne

Foreningens brev til

Folketingets Sundheds- og forebyggelsesudvalg