Projekt Sig Til

Udarbejdelse af projektskitse i samarbejde med

Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland."Sig Til - et brobygningsprojekt" er en skitse til et projekt, som retter sig mod skolebørn.Visionen for "Sig Til"


- at tidlig støtte til børn af forældre med psykisk sygdom bliver en naturlig og integreret del af den faglige opmærksomhed over for alle børn på de involverede folkeskoler.
Skitsen til "Sig Til" blev udarbejdet i 2016  i samarbejde med Regionspsykiatrien Vest, og tanken var, at projektet skulle gennemføres med udgangspunkt i en eller flere vestjyske kommuner.

Otte vestjyske kommuner har fået tilbudt information om "Sig Til" med henblik på at afklare mulighed for et eventuelt samarbejde om projektet, men ingen af kommunerne har indtil nu vist interesse for at indgå.