Undervisning af dagplejere

Undervisning af dagplejere på efteruddannelse


Børn i Klemme har i samarbejde med Pædagogisk Institut, UC SYD deltaget i undervisning af dagplejere fra seks fynske kommuner, samt Fredericia Kommune.


Forældres psykiske sygdom og dens betydning for børnene indgik ikke i det oprindelig planlagte undervisningsforløb, men efter henvendelse fra Børn i Klemme blev emnet programsat.


Børn i Klemme har bidraget med 4 timers undervisning med


generel information om psykiske sygdomme

de mulige konsekvenser for børn af forældres psykiske sygdom

støttemuligheder i hverdagen


Fra efteråret 2016 til foråret 2018 er der gennemført undervisning af 21 kursushold med samlet ca. 550 dagplejere.