Svar 10

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Ja, der findes tilbud om børnegrupper eller familiesamtaler i regionerne og i nogle kommuner. Tilbuddene henvender sig fortrinsvis til børn i skolealderen.


Desuden skal alle kommuner ifølge Serviceloven §11, stk. 1 "sørge for, at forældre med børn og unge kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien."

Stk. 2 siger, at "såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud."


Se Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (side 14 og frem)


Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?