Svar 15

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Det vigtigste symptom ved depression er vedvarende tristhed og nedtrykthed.


Depressionen kan have alle grader fra den lette til den dybe med svær fortvivlelse over alt, hvad man kommer til at tænke på, så man ikke ser mening med livet og kan have selvmordstanker.

Afgørende for diagnosen depression er, at nedtryktheden er af længere varighed og således ikke kun drejer sig om nogle dages tristhed.


Med nedtryktheden følger at man mister interessen for de fleste sædvanlige ting og gøremål, som kommer til at virke fuldstændig uoverkommelige. Den nedsatte interesse omfatter ofte også personerne omkring en. Man har svært ved at overkomme socialt samvær, svært ved at koncentrere sig og ved at huske, svært ved at følge med i en samtale og kan slet ikke glæde sig over oplevelser som før.


Ofte har den deprimerede skyldfølelse, dels egen skyld over at have det dårligt, dels skyldfølelse over at være omgivelserne til besvær med sin nedtrykthed og nedsatte formåen.

Depression giver næsten altid søvnproblemer især med tidlig morgenopvågning, hvor de negative tanker tit er værst, men også nedsat søvnkvalitet, samt træthed om dagen.


Angst er også et hyppigt symptom ved depression, undertiden det første. Tit forekommer hovedpine eller andre fysiske symptomer.

Læs mere om kendetegnene på depression

Psykiatrifonden.dk/depression       

Sundhed.dk/symptomer og tegn ved depression

Depressionsforeningen.dk/Hvad er depressionHvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?