Svar 16

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Depression er den sygdom, der medfører det største antal tabte arbejdsår på verdensplan ifølge WHO (Verdenssundhedsorganisationen).


I 2010 blev gennemført en stor undersøgelse i 30 europæiske lande. Det blev anslået, at depression i løbet af et år forekom hos 6,9% af befolkningen.

Omregnet svarer det til ca. 385.000 danskere.


I perioden 2010-2012 viste en dansk undrsøgelse, at depression - målt over en 14 dages periode - forekom hos 2,3% af befolkningen.

Det svarer til ca. 130.000 borgere.


Se baggrundslitteratur

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?