Svar 17

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Man ved ikke, hvor almindelig depression er blandt forældre i Danmark, men i USA forekommer depression næsten lige hyppigt blandt voksne med og uden børn.

I USA anslog en undersøgelse i 2002, at 7,2% af forældre (med mindst ét barn under 18 år) havde en depression i løbet af et år.

En canadisk undersøgelse anslog i 2009, at 5,1% af forældre med børn under 12 år led af depression eller angst.

I Tyskland anslog en undersøgelse i 2006, at 1,2 mill. børn levede med en forælder med affektiv lidelse (sygdom med stemningssvingninger). Det svarer til 1,5% af befolkningen.

Ifølge WHO forekommer angst og depression hos 13% af alle kvinder i det første år efter en fødsel.


Se baggrundslitteratur

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?