Svar 3

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Næsten alle børn prøver at hjælpe med at få hverdagen til at glide bedst muligt. Det gør de ved at tage ekstra ansvar, ved at undlade at skabe besvær og ved stiltiende at tilpasse sig vilkårene i familien. Børn tror ofte, at det er deres skyld, at far eller mor har det dårligt.


Ofte lever børnene i en stressende hverdag, som de håndterer via tilbagetrækning og stilfærdig mistrivsel.

Der er også børn, der reagerer mere udadvendt og har svært ved at omgås andre, uden at der opstår konflikter.

Børn vil i de fleste tilfælde fortælle andre så lidt som muligt om situationen i hjemmet for at beskytte forældrene og undgå at sætte dem i et dårligt lys.


Se baggrundslitteratur

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?