Svar 5

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Ja. Både genetiske faktorer og miljømæssige faktorer har betydning for, om depression videreføres fra forældre til børn.

Et barn kan være særligt sårbart for belastninger og for selv at udvilke depression på grund af genetisk disposition.

Miljøet i opvæksten har samtidig stor betydning. Stressende omgivelser påvirker barnet og har væsentlig betydning for barnets udvikling. Et negativt klima i familien er en stressfaktor for barnet. Stress er relateret til udvikling af depression.

Hvis man ofte befinder sig i en stressende situation, kan der opstå en slags negativ spiral, hvor tærsklen for at reagere med stress gradvis sænkes - sensibilisering.


Se baggrundslitteratur

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?