Svar 6

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Omsorg og støtte kan medvirke til at reducere stress og dermed til at forebygge, at depression videreføres til børnene, og balancen mellem risikofaktorer og beskyttende faktorer betinger resultatet.

Sagt med andre ord er ekstra omsorg og støtte særlig vigtig, hvis et barn i forvejen kan tænkes at have en genetisk sårbarhed i sig.

Samtidig er det vigtigt at kombinere forskellige former for støtte.

Et forskningsprojekt blandt 9-16 årige børn af forældre med gentagne depressioner har vist, at en kombination af forskellige former for støtte kan medvirke til at forebygge psykisk sygdom hos disse børn. Projektet viste, at støtte fra "den anden" forælder vejer særlig tungt.

Samtidig viste projektet, at det var forebyggende for barnet

- at have tiltro til sine egne evner (optimistisk) (self-efficacy)

- at den deprimerede forælder udtrykker positive følelser overfor barnet (positive        expressed emotion)

- at dyrke hyppig motion (frequent exercise)


Forskning har vist, at en meget tidlig forebyggende indsats giver den bedste økonomiske balance mellem udgifter til forebyggelsen og reduktion af udgifter på et senere tidspunkt. Det er også vist, at en ganske lille indsats tidligt i et barns liv kan have væsentlig betydning for, hvordan barnet klarer sig langt senere i livet.


Se baggrundslitteraturHvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?