Svar 7

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Forældre kan

- forklare barnet om depressionen i et sprog, som svarer til barnets alder

- tydeliggøre for barnet, at det ikke er barnets skyld, at forælderen er syg

- fortælle barnet, at andre voksne hjælper forælderen med at få det bedre

- tilbyde barnet ekstra kontakt og omsorg fra den eventuelle raske partner, hvis der    er overskud til det

- søge at skabe rutiner, som stiller krav, som man som forælder med depression har    mulighed for at overkomme, og som dermed kan give positiv kontakt med barnet

- søge at være åben om familiens situation, så barnet ikke skal bruge kræfter på at    holde på hemmeligheder om sit liv

- bede familiens netværk om praktisk hjælp

- bede familiens netværk om hjælp i form af udvidet kontakt til børnene

- informere barnets institution eller skole

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?