Svar 9

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Nedenstående er eksempler på tilbud, men listen er ikke udtømmende:


Råd fra Psykiatrifonden om, hvordan man kan tale med sit barn om psykisk sygdom:

Psykiatrifonden.dk/Sådan taler du med dit barn om psykisk sygdom


Tegnefilm om depression i familien:

Psykiatrifonden.dk/Snak om det/Depression


Karen Glistrups bog: "Snak om det..." giver idéer til, hvordan man kan tale med børn om psykisk sygdom.

Uddrag til inspiration: Snak om det.dk


Informationspjece til børn  fra Landsforeningen SIND: 

"Børn i familier, hvor der er psykisk sygdom"

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?