Svar 12

Hvilke støttemuligheder findes der?

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Det kan være vanskeligt at få øje på børn af forældre med depression, hvis man ikke som personale bliver orienteret af forældrene, men det er altid vigtigt at være opmærksom på børn, der er tilbagetrukne.

I det hele taget er det vigtigt at være opmærksom på ændringer hos barnet, og dernæst er det nødvendigt at tale med forældrene for at få afklaret, hvad årsagen kan være.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, om barnet klager over mavepine eller andre fysiske symptomer, eller om barnet går i stå eller træder tilbage udviklingsmæssigt, for eksempel begynder at tisse i bukserne.


Det er påvist forskningsmæssigt, at social tilbagetrækning hos 5 årige er associeret med sociale begrænsninger i 15 års alderen og med forekomst af depression i 20 års alderen.


Se baggrundslitteratur

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?