Jørgen Falk


Jørgen Falk


Kasserer

Speciallæge i almen medicin


Født i 1948


Uddannet som cand.med. i 1974 med efterfølgende videreuddannelse i medicinske specialer, herunder speciallægekursus i almen medicin. Sundhedsstyrelsens uddannelsesforløb for kommunallæger i 2005. Grundlæggende coachuddannelse i 2010.


Ansat i 10 år på skiftende sygehusafdelinger relevant for speciallægeuddannelse, herunder afdelinger for voksenpsykiatri og for børnesygdomme.


Alment praktiserende læge i enmandspraksis 1984-2004.


Kommunallæge i Børn & Ungeforvaltningen, Viborg Kommune (Sundhedsplejen, Familieafdelingen) 2004-2013; til 2017 deltidsvikar sammesteds.


Pensionist siden 2013. Tidligere formand i andelsboligforening.