Lisbeth Koefoed Jensen


Lisbeth Koefoed Jensen


Socialrådgiver


Født i 1950


Uddannet som socialrådgiver i 1977. Nøglepersonuddannelse fra Århus Amt i 2001. Diplomuddannelse som voksenunderviser i 2002. Kurser inden for narrativ terapi, børnesamtaler, kunstterapi og familieorienteret arbejde.

Socialrådgiver ved Psykiatrisk afdeling, Silkeborg Sygehus i 15 år.

Ansat i 2 år i PsykiatriFondens Børne- og Unge Projekt som underviser for elever i folkeskoler og gymnasier m.v.


De seneste 10 år udviklingsmedarbejder i Bevar Barndommen, regionspsykiatrien Vest i Herning med fokus på udvikling og implementering af familiesamtaler, undervisning og udvikling af kurser.   


Pensionist siden 2015                                                                                 


Bevar Barndommen er en indsats med fokus på børn som pårørende.