Velkommen

Velkommen til


Foreningen Børn i KlemmeForeningen har til formål at fremme opmærksomheden på  - og støtten til - de børn, der vokser op i en familie,  hvor en af forældrene er ramt af psykisk sygdom

Foreningen giver viden om, hvordan det er at være barn i en familie, hvor mor eller far lider af depression, og hvordan børnene kan støttes og hjælpes af netværket af familie og professionelle, der er omkring dem.

Læs mere om forenngen på de følgende sider

- og læs om foreningens aktuelle status i Nyhedsbrev januar 2020

Og ved kontakt til professionelle via pædagogiske uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner, læs


 ARTIKEL publiceret juli 2018:


Kirsten Hansen, Ole Kristensen, Hans Søgaard & Kaj Christensen: 

Danish general practitioners’ professional

attention to children of parents with depression


Læs artiklen, hør videnskabelig podcast og læs eventuelt "Ugeskrift for lægers" leder om børn som pårørende


Artiklen  beskriver danske praktiserende lægers professionelle opmærksomhed på børn af forældre med depression